Titlul proiectului:  "ESSE - Economie Sociala Sustenabila In SE"

ID 148034

Domeniul major de interventie 6.1

Locatia proiectului: Sud Est

Judetele: Vrancea

Durata proiectului 12 luni.

Obiectivul general al proiectului:  Promovarea antreprenoriatului social si dezvoltarea structurilor economiei sociale in regiunea Sud-Est, in scopul integrarii pe piata muncii a persoanelor expuse riscului de excluziune sociala. Proiectul, prin modelul propus de dezvoltare a unor activitati si servicii generatoare de profit, formare si consiliere in domeniul antreprenoriatului social a persoanelor expuse riscului de excluziune sociala (persoane care traiesc din venitul minim garantat, femei in situatii de risc, persoane de etnie roma, familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, victime ale violentei, etc) propune instrumente necesare si viabile pentru implementarea conceptului de economie sociala, in scopul imbunatatirii capacitatii de ocupare si valorificarii fortei de munca locale, in special din domeniul rural, contribuind la asumarea de catre beneficiar a unui rol socio-economic activ in procesul de incluziune sociala in regiunea SE, contribuind astfel la realizarea obiectivelor DMI 6.1 „facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coesive” cat si al obiectivul general al POS DRU „dezvoltarea capitalului uman si cresterea competititivitatii /asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva” si a obiectivelor specifice: facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii. Pornind de la evaluarea psiho-sociala a fiecarei persoane din grupul tinta, interesele si aptitudinile individuale, corelata cu analiza pietei muncii din zona vor fi elaborate planuri individualizate de servicii astfel incat sa maximizeze sansele grupurilor vulnerabile la ocupare. In cadrul proiectului se va realiza un studiu care are ca scop analiza a nevoilor persoanelor expuse riscului de excluziune sociala, de asemenea identificarea oportunitatilor de implicare activa, motivare, formare a acestora astfel incat sa devina subiecti activi pe piata muncii. Rezultatelor studiului vor fi promovate in cadrul evenimentelor de informare. Proiectul vizeaza si consolidarea parteneriatelor in cadrul tuturor actorilor sociali pentru dezvoltarea economiei sociale si pentru promovarea structurilor economiei sociale. Actiunile proiectului vor pune accent in afara interventiilor clasice de informare si formare, pe motivarea si sustinerea persoanelor din grupul tinta in procesul de reintegrare, in scopul cresterii increderii in sine asigurandu-se astfel durabilitatea masurilor intreprinse prin proiect mai ales in cazul persoanelor care s-au confruntat cu stituatii de discriminare sau marginalizare.Prin obtinerea certificarilor ca urmare a participarii la cursurile de formare se vor valida competentele necesare in vederea angajarii in diverse sectoare de activitate asigurandu-se astfel dezvoltarea capitalului uman existent cat si cresterea competitivitatii angajatorilor care beneficiaza de forta de munca calificata, si implicit a regiunii in care acestia isi desfasoara activitatea. Proiectul vizeaza si consolidarea parteneriatelor in cadrul tuturor actorilor sociali pentru dezvoltarea economiei sociale si pentru promovarea antreprenoriatului social, pentru a incuraja femeile sa dezvolte structuri ale economiei sociale. Prin implementarea activitatilor integrate de analiza a nevoilor de formare, de consiliere/orientare, formare pt 120 pers, din care 98 de pers din grupuri vulnerabile, de dezvoltare a unei afaceri proprii, de infiintare a 2 SES , crearea a 20 de locuri de munca, angajarea a 18 pers aflate in dificultate, proiectul contribuie la ocuparea pers din grupul tinta si la dezvoltarea ocuparii pe cont propriu, cresterea relevantei calificarilor dobandite fata de dinamica pietei muncii, adaptabilitatea la cerintele acesteia, si realizarea obiectivelor specifice POSDRU.