Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară nr.2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1: ”Tranzitia de la scoala la o viata activa”

Titlul proiectului: „Esti tanar, esti aFIRMAt”

fzd GEA NOI PERS

                      tmv inmar

 

Valoarea eligibila a proiectului: 3 775 273,00 Lei

Contributia solicitantului: 75 505,46 Lei

Asistenta financiara nerambursabila solicitata: 3 669 767,54 Lei